Update KNMV Endurokalender voor 2022

De ONK endurokalender voor 2022 vind je hier

Op 8 december jl. vond het voorzittersoverleg enduro online plaats. In dit overleg stemmen de organisatoren samen met de KNMV het enduroseizoen 2022 af zoals de kalender, het reglement en diverse bespreekpunten.

Wetenswaardigheden seizoen 2022:

Inschrijfgeld enduro wordt 45 euro per wedstrijd.
Dagpas enduro vervalt.
ONK Endurokalender in combinatie met twee BK enduro wedstrijden (Lierneux & Dinant).
BK Prestige en –Inters hebben tellende wedstrijd op 12-03-’22 in Holten voor het BK.
Als Dinant (B) wordt vervroegd naar half september 2022, komt deze wedstrijd meetellend voor het ONK Enduro te vervallen (i.v.m. tekort dag na de ISDE 2022).
ONK Enduroreglement kent een paar kleine aanpassingen (zowel in het algemene deel als technisch reglement).
Hobbyklasse: kleur rijnummerstickers wordt ‘blauwe achtergrond met witte cijfers’; 2022 is overgangsjaar (d.w.z. dat met de oude kleur achtergrond/cijfers nog gestart kan worden).

Wangedrag volgrijders

Dit onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest; de organisatoren ervaren jaarlijks méér incidenten veroorzaakt door zgn. ‘volgrijders’. Een opsomming van ergernissen: aanwijzingen door clubofficials negeren, fout parkeren bij proeven, verbaal geweld naar clubmedewerkers, schade toebrengen aan privébezit, klachten aanwonenden en rijgedrag op de openbare wegen.

Duidelijk mag zijn dat de organisatoren zich zorgen maken dat, als deze misstanden niet verdwijnen, de benodigde gemeentelijke vergunning niet meer wordt verleend! Dat betekent het einde van de enduro. Dus laat 2022 een toonbeeld zijn van goed gedrag, zonder wangedrag.

error: Alert: DIT MAG NIET !!