EK aantrekkelijker door prijzengeld ONK Enduro

Wil een endurorijder zich in sportief opzicht ontwikkelen, dan moet hij of zij de sterkste rijders opzoeken. Voor Nederlanders met een internationale ambitie biedt de KNMV nu financiële hulp. Deelnemen aan buitenlandse wedstrijden geeft rijders namelijk hogere kosten. De bijdrage is bestemd voor het EK Enduro, omdat deze competitie een belangrijke plek inneemt. Deelname hangt bijvoorbeeld samen met de selectiecriteria voor afvaardiging van een World Trophy Team tijdens de Internationale Zesdaagse (ISDE).

Om deelname aan het EK Enduro te stimuleren, stelt de KNMV prijzengeld beschikbaar voor de beste rijders. Oftewel, de eerste drie rijders in het eindklassement van het ONK Enduro E1, E2 en E3. Het prijzengeld is overigens enkel bestemd voor EK Enduro-deelname.

Prijzengeld

1e Plaats : € 2.500,- opgebouwd uit:

KNMV + EK-licentie (waarde € 500)
EK inschrijfgeld (waarde € 660)
brandstof (waarde € 1.340)
2e Plaats : € 1.160,- opgebouwd uit:

KNMV + EK-licentie (waarde € 500)
EK inschrijfgeld (waarde € 660)
3e Plaats : € 500,- opgebouwd uit:

KNMV + EK-licentie (waarde € 500)
Subtotaal per klasse: € 4.160,- / Totaalbedrag prijzengeld: € 12.480,-.

Voorwaarden voor prijzengeld

Op basis van de eindstand ONK Enduro 2018 maken sporters in de klassen E1, E2 en E3 aanspraak op het prijzengeld, mits zij in het volgende seizoen aan alle EK-wedstrijden deelnemen. De volgende voorwaarden zijn hierbij van kracht:

alleen KNMV-licentiehouders komen in aanmerking voor prijzengeld;
de sporter moet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort;
bovenstaande verdeling geldt voor de klassen E1 / E2 / E3 op basis van de eindstand ONK Enduro;
de brandstofvergoeding wordt per deelgenomen EK uitgekeerd;
als een sporter deze financiële beloning niet wenst, schuift deze door naar de volgende sporter in de eindstand van de desbetreffende klasse, die het volledige EK Enduro rijdt. De KNMV beoordeelt of deze regeling in gang gezet wordt.
het KNMV Bestuur behoudt zich het recht voor anders te doen besluiten over het wel of niet toekennen van enduroprijzengeld.

error: Alert: DIT MAG NIET !!