KNMV informatie FIM ISDE 2017

In de week van 28 augustus tot en met 2 september 2017 wordt in Brive (Frankrijk) de ISDE 2017 (International Six Days Enduro) georganiseerd. Wij hebben vanuit de organisator het bericht ontvangen dat één Nederlands World Trophy Team en zes Clubteams geaccepteerd zijn.

Het is op dit moment nog niet zeker of daadwerkelijk een World Trophy Team (WTT) vanuit de KNMV wordt afgevaardigd. Aan selectie voor het WTT zit namelijk een aantal regels en voorwaarden vast. Vanuit het bestuur van de KNMV is vooraf een duidelijke ambitie geformuleerd: alleen wanneer een top-8 eindklassering in het WK haalbaar is, vaardigen we een Nederlands team af.

Inmiddels is een werkgroep gestart met het opstellen van transparante en reële selectiecriteria om zo een duidelijke afweging te maken over het al dan niet afvaardigen van een team naar de International Six Days Enduro. Als we besluiten een World Trophy Team af te vaardigen naar Frankrijk, dan is het ook onze intentie om een KNMV Club Team mee te sturen.

Meer informatie over de ISDE is te vinden op http://www.isde-france-2017.com

Bron: KNMV

error: Alert: DIT MAG NIET !!